česky / English

Anglické kroužky

Anglický klub

Anglický klub je odpolední volnočasová aktivita vedená v anglickém jazyce. Děti se v kroužku zaměřují na činnosti, které je baví, společně s lektorem je rozvíjí a u toho se nenásilně učí anglicky. Aktuálně nabízíme Dramatický kroužek a vaření.

English Afterschool Club
kapacita: 10-12 dětí
čas: úterý a čtvrtek: 13-16h

13-14:30 - venku, začínáme aktivitou (výuka a procvičování slovní zásoby a aktivní mluvy skrze interaktivní hry), pak následuje volná hra.
14:30-16:00 - ve třídě, svačina, 2. aktivita/hra se zaměřením na aktivní angličtinu, volná hra.

Cíle klubu: Hlavním cílem je konverzace v anglickém jazyce.
Angličtina bude hravou formou + v každodenních situacích.
Podpora aktivní angličtiny (mluvení u dětí), rozšiřování slovní zásoby, posilování pasivní angličtiny (porozumění, komunikace, pasivní slovní zásoba).

Poznámka: V klubu budou děti 1.-4. třídy s rozdílnou úrovní angličtiny (od začátečníků po plynně mluvící), proto očekávejte rozdíly v tom, co si které děti odnesou. Cena: za dva dny: 5.200 Kč
(Den s lektorkou: 2000 Kč, Den s native speakerem: 3200 Kč)

Aktivní angličtina

Anglický kroužek je zaměřen především na praktické používání jazyka v situacích, hrách a konverzaci. Snažíme se s dětmi procvičovat to, co nestíhají ve škole - mluvit a rozumět v běžném životě. Na co je Vám angličtina jen na papíře, když se neumíte domluvit? K čemu je správná gramatika, když ji neumíte použít a slovíčka, která si pak nevybavíte? Trénink aktivního jazyka je základem úspěchu v dnešním světě a zároveň dětem otevírá nové možnosti a lepší motivaci v učení.

A1 English playgroup
Hrátky v angličtině pro úplné začátečníky (1. - 2. tř.). Skupinky 5 - 8 dětí.
Budeme si hrát a zpívat, učit se nová slovíčka a říkanky. Naučíme se rozumět paní učitelce.

A2 Active English (3. - 4. tř.)
Pro děti 3. - 4. tříd pokračujících v angličtině. Skupinky 5 - 8 dětí.
Zaměření na jednoduchý mluvený jazyk, komunikaci a rozšíření slovní zásoby.

A3 Active English (5. - 6. tř.)
Pro děti 5. - 6. tříd pokračujících v angličtině. Skupinky 5 - 8 dětí.
Zaměření na mluvený jazyk, komunikaci v situacích, rozšíření slovní zásoby.

A4 Příprava na střední školy (7. - 9. tř.)
Anglická konverzace a projektová výuka zaměřená na obohacení slovní zásoby a upevnění gramatických jevů.
Skupinky 5 - 8 studentů. Lektorka bude mluvit pouze anglicky.

Anglická družina

Do školy přicházejí děti z anglických školek, anglických kroužků nebo z ciziny, které již umějí v nějaké míře komunikovat anglicky a nebo děti, které se chtějí anglicky naučit. Náš odpolední program pro tyto děti je veden v anglickém jazyce, aby si děti udržely a rozvíjely komunikační úroveň jazyka. Nejedná se tedy o “výuku” angličtiny, ale o odpolední program během, kterého děti neustále nasávají a používají anglický jazyk. Tento koncept je založen na letitých pozitivních zkušenostech s bilinvální výukou v MŠ Safirka. V běžné výuce není dostatek prostoru na hodiny angličtiny navíc. Také víme od rodičů, že děti bývají po škole hodně unavené a nesoustředěné a proto potřebují větší volnost a zábavu. V anglické družině si budeme hrát, chodit ven, tvořit a povídat si, hrát hry a děti budou moci pracovat na vlastních zájmech a projektech. A to vše v angličtině! Družina je plánovaná na 5 dní v týdnu, ale budeme se snažit vyjít vstříc i částečným docházkám.

Co mohou nabídnout naši lektoři:

Komunikaci v angličtině a motivaci mluvit
Individuální a laskavý přístup
Nadšení pro hru a poznávání
Hry posilující sociální a komunikační dovednosti
Hry na rozvoj angličtiny (slovní zásoba, slovní vyjadřování, porozumění)
Zpívání, čtení, pohybovky, tvoření
Vzdělávací projekty dle Reggio Emilia
Aktivita s rodilým mluvčí s praxí (4-6-h týdně)

Skupinka na míru

Pokud máte zájem o speciální skupinku se svými kamarády nebo v menším počtu, neváhejte nás oslovit. Jsme schopni připravit Vám kroužek na míru a vyjít vstříc Vašim potřebám.

Individuální doučování

Potřebujete intenzivnější výuku, individuální přístup nebo s tím prostě příliš bojujete? Neváhejte nás oslovit se svými potřebami. Můžeme Vám poskytnout doučování na míru krátkého i dlouhého trvání.

Safirka

Anglická školka v Brně
Saphira Centrum